If you want to advertise on this page click on the Contact us link
  1. Home
  2. Nigeria
  3. Ogun State
  4. Ijebu North East L.G.A
  5. District: Atan

District: Atan Streets Zip Codes

Generated Address:

District: Atan, Ijebu North East L.G.A, Ogun State. Associated Zip Code: 120102

District Data:

District Name: District: Atan
Local Government Area: Ijebu North East L.G.A
State: Ogun State
Associated Zip Code: 120102

Streets: (136)

Street nameZip Code
Eti Oba120102
Gbawojo120102
Hausa Community120102
Ibada -Ijebu120102
Ibido120102
Ibido Okesaga120102
Idagunke120102
Idaguren120102
Idile120102
Idode120102
Idomila120102
Idomowo120102
Idona120102
Idoro120102
Idorunwon120102
Idosen120102
Idotun120102
Ifodo120102
Igabsa120102
Igbeba120102
Igede120102
Ijari120102
Iken120102
Ilefon120102
Ilese120102
Ilodu120102
Ilone120102
Iloti120102
Ilumerin120102
Ilupa120102
Imafon120102
Imagbon120102
Imaka120102
Imedu120102
Imewuro120102
Imomo120102
Imoro120102
Imuku120102
Imuroko120102
Ipabi120102
Ipari -Oke120102
Irawo120102
Irewon120102
Isade120102
Isaki120102
Isoya120102
Isoyin120102
Itamarun120102
Itawo120102
Itowo120102
Iwaye120102
Iwesi120102
Iworo120102
Iyamarun120102
Iyawe120102
Latibigun120102
Leoro -Musum120102
Lonawa120102
Muku120102
Ode Aje120102
Odesenlu120102
Odo – Aye120102
Odo Apejegi120102
Odo Asonyin120102
Ododeyo120102
Odogbolu120102
Odogogo120102
Odokalaba120102
Odoladenusi120102
Odolagaye120102
Odolayanra120102
Odole120102
Odolegan120102
Odolemere120102
Odolewu120102
Odolewunren120102
Odomulasa120102
Odopotu120102
Odoregbe120102
Odosenbora120102
Odosengolu120102
Odosenneiwa120102
Odosima Degun120102
Odosinonade120102
Odotu120102
Odusubugbowa120102
Ogbogbo120102
Ogidi120102
Ogojore120102
Oju -Ona120102
Oke – Ako120102
Oke Beku120102
Oke Eri120102
Oke Jagun120102
Oke Jara120102
Oke Kegbo -Gbun120102
Oke Lapenni120102
Oke Lejo120102
Oke Lewu120102
Oke Ola120102
Okelisa120102
Okemedu120102
Okemeji120102
Okemoyin120102
Oketi120102
Okeware120102
Okeyejo120102
Omugbawojo120102
Omutedo120102
Onirugba120102
Opanla120102
Oriwu120102
Orunwa120102
Rasonwa120102
Subugbawa120102
Tan120102
Tiradona120102
Yemoji120102
Abarika120102
Agun Bode120102
Akitipa120102
Alemafo120102
Army Barrack120102
Atagure120102
Atata120102
Dela120102
Egan Otunba120102
Eganlogi120102
Egbenolu120102
Egunsen120102
Eri -Oburo120102
Eriji120102
Eriwu120102
Erofo120102
Eruwon120102
Esuru120102

View List of towns and villages of Ijebu North East L.G.A


View all the Local Government Areas of Ogun State

Best Nigeria SMS

Follow us on twitter

Follow us on facebook

Latest News

Best Nigeria SMS

Share this Page

Follow us: